Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen

Elämän Säde sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite yrityksen Elämän Säde – Heli Nissisen käyttöön. Käytöstä vastaa Heli Nissinen, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Elämän Säde asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.
synnytysjaperhevalmennus.com-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

Elämän Säde (y-tunnus: 2620585-6) www.elämänsäde.fi ja www.synnytysjaperhevalmennus.com
Heli Nissinen puh. 044 9883196
Sähköposti: heli.helinakeiju(at)gmail.com

Rekisterin nimi

Elämän Säde sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Elämän Säde asiakkaan ja Elämän Säteen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään siten, että Elämän Säde noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.
Rekisteröityjen ryhmät
1. a) Henkilö on tilannut tarjouspyynnön, kyselee palveluista, varaa aikaa tai ostaa palveluita Elämän Säde yritykseltä.
2. b) Potilasrekisteri on vain käytössä silloin, kun teen yksityisenä kätilön ja sairaanhoitajana työtehtäviä, Lääkäriasema Cantissa. Tällä noudatan lääkäriaseman asettamia kirjaamis- vaatimuksia.
Potilaasta, joista pitää lain asettamalla tavalla kirjata tietoja potilastieto järjestelmiin. Potilastieto asioissa noudatetaan potilaslakia (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja potilaskirjoja käsittelevään STM:n asetukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakisääteinen velvollisuus.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Laskutusosoite
Potilastieto rekisteriin kirjataan vain ne tiedot, jota potilaan laki ja asema vaatii, kuten henkilötunnus ja muuta tarvittavat yllä mainitut tiedot.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kuin lain asettamassa tarkoituksessa kirjanpitäjälle. Laskutustiedot säilytettään kirjanpidollisista syitä. Kirjanpitäjä säilyttää lain vaatiman ajan laskutustiedot arkistoissaan. Minnekään muualle Elämän Säde ei luovuta tietoja yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Elämän Säde sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.
Elämän Säde on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Heli Nissiselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Elämän Säde oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Elämän Säde asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Elämän Säde postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Elämän Säde yhteydenottoa palvelun kautta. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Heli Nissiselle, ks. yhteystiedot yllä.